Vedení školy

 • Mgr. Jarmila Plachá

  Mgr. Jarmila Plachá

  Ředitelka školy

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: st 14.00-15.00

  Vyučuje: 1. stupěň, Anglický jazyk

  Funkce: Koordinátorka projektů MML, KÚ, EU, Koordinátorka inkluze, Výchovná poradkyně 1. st., Koordinátorka ŠVP

 • Ing. Irena Mrazíková

  Ing. Irena Mrazíková

  Zástupce ředitelky školy

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: st 13.00-14.00

  Vyučuje: Fyzika , Informatika , Matematika

  Funkce: Koordinátorka ICT

Přehled učitelů

 • Ing. Mgr. Bc. Jiřina Čížková

  Ing. Mgr. Bc. Jiřina Čížková

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: út 13.00-14.00

  Vyučuje: 1. stupěň

 • Mgr. Zuzana Holemá Skřivánková

  Mgr. Zuzana Holemá Skřivánková

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: po 13.50-14.20

  Vyučuje: Chemie , Etická výchova, Občanská výchova, Pracovní činnosti, Přírodopis

  Funkce: Výchovná poradkyně 2. st., Kariérová poradkyně, Koordinátorka EVVO, Metodička prevence

 • Mgr. Anna Horáková

  Mgr. Anna Horáková

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: pá 14.00-15.00

  Vyučuje: Dějepis , Hudební výchova, Občanská výchova, Výtvarná výchova

 • Mgr. Pavel Jošt

  Mgr. Pavel Jošt

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: čt 10.55-11.40

  Vyučuje: Fyzika , Informatika , Matematika , Tělesná výchova

 • Mgr. Eva Konečná

  Mgr. Eva Konečná

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: po 13.00-13.30

  Vyučuje: Anglický jazyk, Německý jazyk

 • Mgr. Stanislava Koutová

  Mgr. Stanislava Koutová

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: dle dohody

  Vyučuje: 1. stupěň

 • Mgr. Ivana Koutská

  Mgr. Ivana Koutská

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: dle dohody

  Vyučuje: 1. stupěň

 • Mgr. Veronika Pinčková

  Mgr. Veronika Pinčková

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: čt 13.00-14.00

  Vyučuje: Anglický jazyk, Dějepis , Občanská výchova

 • Mgr. Lenka Procházková

  Mgr. Lenka Procházková

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: dle dohody

  Vyučuje: 1. stupěň

  Funkce: Koordinátorka sběru papíru

 • Mgr. Ivana Sluková

  Mgr. Ivana Sluková

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: po 12.45-13.30

  Vyučuje: Německý jazyk, Český jazyk a literatura

  Funkce: Správce školní knihovny

 • Mgr. Tereza Ševčíková

  Mgr. Tereza Ševčíková

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: čt 12.45-13.30

  Vyučuje: Anglický jazyk, Informatika

 • Mgr. Hana Štrynclová

  Mgr. Hana Štrynclová

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: dle dohody

  Vyučuje: 1. stupěň

 • RNDr. Mgr. Tomáš Vágai

  RNDr. Mgr. Tomáš Vágai

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: po 8.55-10.45

  Vyučuje: Fyzika , Občanská výchova, Tělesná výchova, Zeměpis

Ostatní zaměstnanci

 • Bc. Pavlína Drábková

  Bc. Pavlína Drábková

  Vychovatelka ŠD

  Odeslat mail
 • Miroslava Kerhartová

  Miroslava Kerhartová

  Asistentka pedagoga

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: dle dohody

 • Jindřiška Klobušická

  Jindřiška Klobušická

  Vychovatelka ŠD

  Odeslat mail
 • Dalibor Kudrna

  Dalibor Kudrna

  Školník

  Odeslat mail
 • Mgr. Daniela Martanová

  Mgr. Daniela Martanová

  Asistentka pedagoga

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: dle dohody

 • Andrea Medřická

  Andrea Medřická

  Vedoucí školní jídelny

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: denně 7.30-13:00

 • Martina Mikešová

  Martina Mikešová

  Asistentka pedagoga, Vychovatelka ŠD

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: dle dohody

 • Renata Pešková

  Renata Pešková

  Asistentka pedagoga

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: dle dohody

 • Jitka Pivrncová

  Jitka Pivrncová

  Hospodářka školy

  Odeslat mail