Vedení školy

 • Mgr. Jarmila Plachá

  Mgr. Jarmila Plachá

  Ředitelka školy

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: čt 14.00-15.00

  Vyučuje: 1. stupěň, Anglický jazyk, Etická výchova

  Funkce: Koordinátorka projektů MML, KÚ, EU, Koordinátorka inkluze, Výchovná poradkyně 1. st.

 • RNDr. Mgr. Tomáš Vágai

  RNDr. Mgr. Tomáš Vágai

  Zástupce ředitelky školy

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: út 11.00-12.30

  Vyučuje: Tělesná výchova, Zeměpis

Přehled učitelů

 • Ing. Mgr. Bc. Jiřina Čížková

  Ing. Mgr. Bc. Jiřina Čížková

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: út 13.00-14.00

  Vyučuje: 1. stupěň

 • Mgr. Štěpánka Drahoňovská

  Mgr. Štěpánka Drahoňovská

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: út 12.15-13.15

  Vyučuje: Matematika , Tělesná výchova

 • Mgr. Věra Dubcová

  Mgr. Věra Dubcová

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: út 13.00-13.45

  Vyučuje: 1. stupěň

  Funkce: Koordinátorka ŠVP

 • Mgr. Zuzana Holemá Skřivánková

  Mgr. Zuzana Holemá Skřivánková

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: po 13.45-14.45

  Vyučuje: Chemie , Etická výchova, Občanská výchova, Pracovní činnosti, Přírodopis

  Funkce: Výchovná poradkyně 2. st., Kariérová poradkyně, Koordinátorka EVVO

 • Mgr. Anna Horáková

  Mgr. Anna Horáková

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: pá 14.00-15.00

  Vyučuje: Hudební výchova, Občanská výchova, Výtvarná výchova

 • Mgr. Eva Konečná

  Mgr. Eva Konečná

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: pá 11.55-12.30

  Vyučuje: Anglický jazyk, Německý jazyk

 • Mgr. Ivana Koutská

  Mgr. Ivana Koutská

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: út 12.30-13.30

  Vyučuje: 1. stupěň

 • Ing. Irena Mrazíková

  Ing. Irena Mrazíková

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: st 13.30-14.30

  Vyučuje: Fyzika , Informatika , Matematika

  Funkce: Koordinátorka ICT

 • Mgr. Veronika Pinčková

  Mgr. Veronika Pinčková

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: čt 12.45-13.45

  Vyučuje: Anglický jazyk, Dějepis , Občanská výchova

 • Mgr. Lenka Procházková

  Mgr. Lenka Procházková

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: út 13.30-14.30 (nebo dle dohody)

  Vyučuje: 1. stupěň

  Funkce: Koordinátorka sběru papíru

 • Mgr. Ivana Sluková

  Mgr. Ivana Sluková

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: út 12.45-13.30

  Vyučuje: Německý jazyk, Český jazyk a literatura

  Funkce: Správce školní knihovny

 • Mgr. Tereza Ševčíková

  Mgr. Tereza Ševčíková

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: út 12.30-13.30

  Vyučuje: Anglický jazyk, Informatika

 • Mgr. Hana Štrynclová

  Mgr. Hana Štrynclová

  Pedagog

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: st 10.45-11.40

  Vyučuje: 1. stupěň

  Funkce: Metodička prevence

Ostatní zaměstnanci

 • Bc. Pavlína Drábková

  Bc. Pavlína Drábková

  Vychovatelka ŠD

  Odeslat mail
 • Zdeněk Hille

  Zdeněk Hille

  Školník

 • Miroslava Kerhartová

  Miroslava Kerhartová

  Asistent pedagoga

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: pá 11.40-12.35 (vyjma 20.10., 10.11. a 15.12.)

 • Bc. Sáva Klobušická

  Bc. Sáva Klobušická

  Vychovatelka ŠD

  Odeslat mail
 • Jana Kneysová

  Jana Kneysová

  Asistent pedagoga

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: po a čt 12.35-13.00

 • Mgr. Daniela Martanová

  Mgr. Daniela Martanová

  Asistent pedagoga

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: dle dohody

 • Andrea Medřická

  Andrea Medřická

  Vedoucí školní jídelny

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: denně 7.30-13:00

 • Martina Mikešová

  Martina Mikešová

  Asistent pedagoga, Vychovatelka ŠD

  Odeslat mail

  Konzultační hodiny: dle dohody

 • Jitka Pivrncová

  Jitka Pivrncová

  Hospodářka školy

  Odeslat mail