Informace o naší škole

 • Naše škola se nachází v okrajové části města Liberce – Starý Harcov.
  Jsme plně organizovanou školou rodinného typu s jednou třídou v každém ročníku a celkovou kapacitou 220 žáků. Součástí naší školy je jídelna, družina a školní klub Foxík. Ke sportovním a jiným outdoorovým aktivitám využíváme nově zrekonstruované hřiště a široké okolí, v případě nevlídného počasí pak sokolovnu TJ Harcov.
  Komplexní rozvoj osobnosti nám svěřených dětí a jejich kvalitní výuka jsou pro nás prioritou, naším cílem je připravit je pro život. Proto jsme otevřeni všem dětem a každému z nich se věnujeme individuálně tak, aby se rozvíjelo v rámci svého potenciálu. Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém může každé dítě postupovat svým vlastním tempem a dle svých vlastních možností.  Naše škola ve zkratce:

  • otevřená komunikace a spolupráce učitel – žák – rodič
  • Etická výchova – vzdělávání k hodnotám a osobní rozvoj
  • individuální přístup
  • integrace žáků se specifickými potřebami
  • učení pro život
  • badatelské a činnostní učení
  • podpora čtenářské gramotnosti
  • vedení ke kritickému myšlení
  • podpora týmové a skupinové práce
  • učení venku
  • projektové vyučování
  • učení v souvislostech
  • všestranný rozvoj pohybových dovedností
  • široká nabídka volnočasových aktivit
  • knihovna, specializované učebny, školní výuková zahrada
  • tým pedagogických pracovníků, který se pravidelně vzdělává
  • AJ od 1. třídy a jazykové projekty

GDPR

 • Kontaktní údaje Správce:

  Název organizace: Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace

  Sídlo organizace: Na Výběžku 118, Liberec 15, 460 15

  IČ: 727 417 16

  Statutární zástupce: Mgr. Jarmila Plachá

  Kontaktní telefon: +420 777 281 263

  Kontaktní e-mail: placha@zsnavybezku.cz

  Web: www.zsnavybezku.cz
  Kontaktní údaje Pověřence

  Titul: Bc.

  Jméno: Jaroslav

  Příjmení: Sopoušek

  Kontaktní telefon: +420 725 807 600

  Kontaktní e-mail: dpo-po@seznam.cz
  2018 Směrnice k ochraně osobních údajů ZŠ Na Výběžku

Dokumenty

 • ŠVP Školní družina

  Download
 • Matematika - standardy 2013

  Download
 • Anglický jazyk - standardy 2013

  Download
 • Český jazyk - standardy 2013

  Download
 • Výroční zpráva

  2013–2014

  Download
 • Výroční zpráva

  2014–2015

  Download
 • ŠVP Máme k sobě blíž

  Download
 • Výroční zpráva

  2015–2016

  Download
 • Školní řád

  Download
 • Desatero pro rodiče a děti předškolního věku

  Download
 • Výroční zpráva

  2016–2017

  Download
 • Rozpočet na rok

  2018

  Download
 • Zápis o průběhu a výsledku hlasování

  2017

  Download
 • Směrnice k ochraně osobních údajů ZŠ Na Výběžku

  2018

  Download
 • Zápisní lístek

  Školní družina

  Download
 • Výroční zpráva

  2017–2018

  Download
 • Směrnice

  o svobodném přístupu k informacím

  Download
 • Inspekční zpráva

  2018

  Download
 • Rozpočet na rok

  2019

  Download
 • Oznámení o schválení návrhu rozpočtu

  2019

  Download
 • Zřizovací listina

  Úplné znění zřizovací listiny - Č.j.:SKSK/216/04/ZL

  Download
 • Výsledek zápisu

  do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

  Download

Formuláře

 • Žádost o přestup žáka

  Download
 • Žádost o uvolnění z vyučování

  Download
 • Žádost o přijetí dítěte

  k základnímu vzdělání pro školní rok 2017/2018

  Download
 • Žádost o odklad povinné školní docházky

  Download
 • Zápisní list

  pro školní rok 2017/2018

  Download

Smlouvy