Informace o naší škole

 • Naše škola se nachází v okrajové části města Liberce – Starý Harcov.
  Jsme plně organizovanou školou rodinného typu s jednou třídou v každém ročníku a celkovou kapacitou 220 žáků. Součástí naší školy je jídelna, družina a školní klub Foxík. Ke sportovním a jiným outdoorovým aktivitám využíváme nově zrekonstruované hřiště a široké okolí, v případě nevlídného počasí pak sokolovnu TJ Harcov.
  Komplexní rozvoj osobnosti nám svěřených dětí a jejich kvalitní výuka jsou pro nás prioritou, naším cílem je připravit je pro život. Proto jsme otevřeni všem dětem a každému z nich se věnujeme individuálně tak, aby se rozvíjelo v rámci svého potenciálu. Snažíme se vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém může každé dítě postupovat svým vlastním tempem a dle svých vlastních možností.  Naše škola ve zkratce:

  • otevřená komunikace a spolupráce učitel – žák – rodič
  • Etická výchova – vzdělávání k hodnotám a osobní rozvoj
  • individuální přístup
  • integrace žáků se specifickými potřebami
  • učení pro život
  • badatelské a činnostní učení
  • podpora čtenářské gramotnosti
  • vedení ke kritickému myšlení
  • podpora týmové a skupinové práce
  • učení venku
  • projektové vyučování
  • učení v souvislostech
  • všestranný rozvoj pohybových dovedností
  • široká nabídka volnočasových aktivit
  • knihovna, specializované učebny, školní výuková zahrada
  • tým pedagogických pracovníků, který se pravidelně vzdělává
  • AJ od 1. třídy a jazykové projekty

Dokumenty

 • ŠVP Školní družina

  Download
 • Matematika - standardy 2013

  Download
 • Anglický jazyk - standardy 2013

  Download
 • Český jazyk - standardy 2013

  Download
 • Výroční zpráva

  2013–2014

  Download
 • Výroční zpráva

  2014–2015

  Download
 • ŠVP Máme k sobě blíž

  Download
 • Výroční zpráva

  2015–2016

  Download
 • Školní řád

  Download
 • Desatero pro rodiče a děti předškolního věku

  Download
 • Výroční zpráva

  2016–2017

  Download
 • Střednědobý výhled rozpočtu

  2018–2022

  Download
 • Rozpočet na rok

  2018

  Download
 • Zápis o průběhu a výsledku hlasování

  2017

  Download
 • Zřizovací listina

  Úplné znění zřizovací listiny - Č.j.:SKSK/216/04/ZL

  Download
 • Výsledek zápisu

  do 1. třídy pro školní rok 2017/2018

  Download

Formuláře

 • Žádost o přestup žáka

  Download
 • Žádost o uvolnění z vyučování

  Download
 • Žádost o přijetí dítěte

  k základnímu vzdělání pro školní rok 2017/2018

  Download
 • Žádost o odklad povinné školní docházky

  Download
 • Zápisní list

  pro školní rok 2017/2018

  Download

Smlouvy