Předškoláci

Připravujeme

Zápis do 1. třídy

 • Zápis do první třidy pro školní rok 2018/2019 proběhne na všech libereckých školách v jednotném termínu 26. 4. 2018.

  Bližší informace k zápisu zveřejníme na našich webových stránkách v 2. pololetí školního roku 2017/2018.

  Těšíme se na Vás.

SRPDŠ

 • Radek Hendrych

  předseda (7. třída)

  Odeslat mail
 • Klára Hrochová

  pokladník (9. třída)

  Odeslat mail
 • Dagmar Patočková

  (1. třída)

 • Martina Vítámvásová

  (1. třída)

 • Eva Rázková

  (2. třída)

 • Kateřina Trubačová

  (3. třída)

 • Naďa Zajícová

  (3. třída)

 • Zuzana Kunášková

  (4. třída)

 • Martina Krásová

  (5. třída)

 • Iva Růžičková

  (6. třída)

 • Denisa Vilémová

  (6. třída)

 • Jitka Dašková

  (8. třída)

Rada školy

 • Ve školním roce 2014/15 proběhla volba do Školské rady na tříleté funkční období. Z kandidátů byli vybráni tito zástupci:

  • zástupce rodičů: paní Ing. Barbara Višnovská
  • zástupce pedagogů: paní Mgr. Iva Reslová
  • jmenovaný člen za zřizovatele: pan Ondřej Havlín

  V září 2015 proběhla nová volba z řad pedagogů. Paní učitelku Reslovou nahradila paní Mgr. Anna Horáková. Školská rada se pravidelně schází dvakrát do roka (září, červen).

 • Zápis o průběhu a výsledku hlasování

  2017

  Download