Kroužky

 • Pro tento školní rok jsme pro vás připravili širokou nabídku volnočasových aktivit. Kroužky bude organizovat škola nebo budou probíhat ve spolupráci s organizacemi Kroužky s Liduškou a Veselá věda.
  Kroužky v tomto školním roce zahájí svou činnost v týdnu od 2. 10. 2017

 • Školní kroužky

  V případě zájmu o kroužky organizované školou, vyplňte prosím přihlášku a odevzdejte ji třídnímu učiteli do 15. 9. 2017. Přihláška do školních kroužků je platná po celý školní rok 2017/2018. Pokud žák nebude do kroužku docházet, je potřeba, aby byl zákonným zástupcem písemně odhlášen na mailové adrese, nebo písemně na sekretariátu školy. Pokud bude dítě dlouhodobě nemocné (měsíc a déle), je možné po dohodě poměrnou část uhrazené částky převést do dalšího období. Pokud lekce z vážných důvodů odpadne, bude vyučujícím nahrazena v náhradním termínu. Minimální počet dětí na kroužku je 8. V případě nižšího počtu zájemců, nebude kroužek otevřen.

 • Přehled kroužků pro rok 2017/2018

  Název kroužkuPro věkCenaSpec. symbolČasVedoucíZajišťujePřihláška
  Kopaná a florbal1. - 2. třída500220pondělí 12.45 - 13.30Tomáš VágaiŠkola
  Míčové hry3.–5. třída500230úterý 12.45–13.30Hana ŠtrynclováŠkola
  Kopaná a florbal3 .- 5. třída500220úterý 13.30 - 14.15Radim PodzimekŠkola
  Výroba šperků3.-5. třída800210pondělí 13.00 -14.30Jiřina ČížkováŠkola
  Šikovná jehla3. - 9. třída800270pondělí 12.45 - 13.30 1x za 14 dníMarkéta HuškováŠkola
  Dramaťák3. - 5. třída500280středa 15.00 - 15.45Lenka StrádalováŠkola
  Zábavná informatika1. - 4.třída500240čtvrtek 13.15 -14.00Tereza ŠevčíkováŠkola
  Procvičování z matematiky6. - 8. třída500290pátek 7.00- 7.45Irena MrazíkováŠkola
  Konverzace z AJ8. - 9. třída850300středa 13.45 - 14.45Veronika PinčkováŠkola
  Klub zábavné logiky a deskových her1. - 6. třídapondělí 13.00 -14.30Miroslava KerhartováŠkola
  Příprava na přijímací zkoušky z ČJ9. třída500250pondělí 13.45 - 14.30Ivana SlukováŠkola
  Příprava na přijímací zkoušky z M9. třída500260úterý 7.00 - 7.45Štěpánka DrahoňovskáŠkola
  Keramika I- začátečníci1. - 3. třída850úterý 13.30 - 15.30Kroužky Liduška
  Keramika II- pokročilí2. - 4. třída850úterý 14.30 - 15.30Kroužky Liduška
  Šikulka1. - 3. třída750středa 14.00- 15.00Kroužky Liduška
  Flétnička1. - 3. třída650čtvrtek 13.00 - 14.00Kroužky Liduška
  Tanečky1. - 4. třída650čtvrtek 14.00- 15.00Kroužky Liduška
  Badatelský kroužek1. - 5. třídačtvrtek 14.00 - 15.00Veselá věda
  Technický kroužek3. -5. třídastředa 14.00 - 15.00Veselá věda

  Poplatek za 1. pololetí je splatný nejdéle do 31. 10. 2017 a za 2. pololetí do 28. 2. 2018. Platba může být provedena bezhotovostně na účet školy: 5449392/800 nebo v hotovosti na sekretariátu školy denně od 7.15 do 8.00 hod.


  Variabilní symbol: rodné číslo žáka
  Do poznámky pro příjemce prosím napište jméno žáka ve tvaru příjmení, jméno.

 • V případě dotazů k platbám se obraťte na paní hospodářku tel. 776 881 263, e-mail, v organizačních záležitostech na zástupce ředitele tel. 777 281 264, e-mail.

Školní družina „Skřítci“ a „Čmeldové“ a školní klub „Foxík“ při ZŠ Na Výběžku

 • Charakteristika školní družiny a školního klubu

  Školní družina a školní klub jsou školská zařízení pro výchovu mimo vyučování. Jejich navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv.
  Školní družina a školní klub fungují jako sociální služba. Hlavním úkolem školních družin a klubů je mimoškolní výchova, založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině.
  Jejich hlavním posláním je poskytování zájmové činnosti, možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování.

  Školní družina Skřítci a Čmeldové je určena žákům 1. a 2. třídy.
  Školní klub Foxík využívají starší žáci 1. stupně, od 3. třídy.

 • Provoz školní družiny

  Družina školy je otevřená každý všední den, a to:

  • ráno od 6.30 hod. do zahájení vyučování
  • po skončení vyučování do 16.30 hod. (Pátek je provozní doba ŠD zkrácena do 16.00 hod.)

 • Provoz školního klubu

  Denně od 12.30 do 15.00 hod. (Ve výjimečných případech mohou žáci využít školní družinu.)

 • Při přijímání žáka do ŠD a ŠK je primárně zohledňováno

  • věk žáka
  • sourozenec navštěvující naši základní školu
  • dojíždějící dítě
  • oba zaměstnaní rodiče

 • Způsob přihlašování dítěte do ŠD a ŠK

  Žáci jsou do ŠD/ŠK přijímáni na základě řádně vyplněné a včasně odevzdané přihlášky. Vyzvedávání a odchody žáků z družiny či klubu jsou možné každý den do 13.00 hod., později vždy až po 15. hod.
  Doba od 13.00 do 15.00 hod. je určena pro hlavní výchovně-vzdělávací činnost a pobyty venku.
  Vychovatelka ŠD a ŠK nesmí žáka uvolnit prostřednictvím mobilních telefonů. Případná změna v odchodech žáků z družiny a klubu musí být nahlášena písemně s datem a podpisem zákonného zástupce.

 • Platba za školní družinu a školní klub

  Družina i školní klub jsou placené služby. Rodiče, jejichž děti navštěvují tato zařízení, jsou povinni zaplatit příspěvek. V souladu s vyhláškou vybíráme částku 250,- Kč měsíčně za zapsané dítě.
  Žádáme Vás o bezhotovostní platbu na účet školy 5449392/0800 Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, jméno a třídu Vašeho dítěte, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte. Jako specifický symbol pro platbu školní družiny uveďte 100. Platbu můžete provést buď jednorázově na celý školní rok ve výši 2 500,-Kč, nebo ve dvou splátkách:

  • na období září–leden ve výši 1 250,- Kč nejpozději do 30. 9. 2017
  • na období únor–červenve výši 1 250,- Kč nejpozději do 31. 2. 2018

 • Kontaktní informace

  Školní družina 1. třída ,,Skřítci“ – sl. vych. Bc. Pavlína Drábková, tel.: 773 225 901
  Školní družina 2. třída ,,Čmeldové“ – sl. vych. Bc. Sáva Klobušická, tel.: 739 220 984
  Školní klub Foxík – p. vych. Martina Mikešová, tel.: 739 220 984 (tel. společný s 2. třídou ŠD)

Akce družiny a školního klubu „Foxík“  Školní knihovna

  • Výpůjční doba

   Knihovna je otevřena každou středu od 13:30 do 14:20.
   Návštěva možná také po předchozí domluvě.

  • Kontakt

   Knihovnu zajišťuje p. učitelka Sluková, kontakt: slukova@zsnavybezku.cz

  • Informace o knihovně

   Školní knihovna se nachází ve 2. patře naší základní školy. Tvoří ji jedna místnost sdílená se sborovnou, která vybízí ke čtení, studiu a odpočinku.
   Knihovní fond tvoří několik set titulů beletrie, naučné literatury i učebnic. Velkou část knihovního fondu tvoří odborná literatura. Prezenčně je možné si půjčit řadu příruček, encyklopedií a slovníků.
   Knihy si žáci mohou půjčit během školního roku na 1 měsíc, výpůjčku si mohou podle potřeby prodloužit. Na hlavní prázdniny se knihy nepůjčují.
   Knihovna může být využívána i k výuce, především když se děti seznamují s odbornou literaturou a při hodinách českého jazyka, kdy se učí knihy používat.

    

  Parlament

  • Parlamenťáci Harcováci je školní parlament, ve kterém se vyjma první třídy, děti aktivně vyjadřují a zapojují k dění ve škole. Z každé třídy jsou zvoleni 2 zástupci v řádných školních volbách a Ti se pak schází a připravují akce jako je zapojení do dobrovolnického projektu 72 hodin, vaření polívky pro lidi bez domova v centru Naděje, Masopust, Dračí stezka, Harcov má talent. Parlamenťáci pomáhají také s přípravou dalších školních akcí jako je sv. Martin nebo Sportovní den. Harcovský parlament je aktuálně zapojen do dvou grantových programů.

  Akce parlamentu

   Členové parlamentu