Akce Školy
  • Stmelovací pobyty V tomto školním roce se nekoná

   Každoročně v září vyrážíme mimo školu zažít a sžít náš třídní kolektiv, lépe se na sebe po prázdninách naladit, připravit se na pravidelný režim a společně vykročit do nového školního roku. Zejména důležité jsou neformální společné zážitky pro prvňáčky, pro které je ve školním prostředí vše nové a pro šestý ročník s jejich novým třídním učitelem.

  • Liberec – projektový den V tomto školním roce se nekoná

   V podzimních měsících se blíže seznamujeme s naším, pro většinu z nás, rodným městem. Prohlížíme si Liberec z mnoha úhlů a v jednotlivých ročnících zkoumáme různé oblasti života v něm. Zajímá nás nejen historie, ale i současnost, umění i průmysl, obchod i služby. Vždy objevíme nové zajímavosti a krásy města, ve kterém žijeme.

  • Jazykový pobyt Velká Británie V tomto školním roce se nekoná

   Ve spolupráci se společností Studentagency vyrážíme každoročně objevovat Velkou Británii a zdokonalovat se ve znalosti angličtiny. Vedle každodenní výuky navštěvujeme zajímavá místa Britského království, seznamujeme se s jeho bohatou kulturou a historií. Nedílnou součástí našeho výletu je každoročně návštěva Londýna.

  • Sběr papíru (Pr) 25. 09. 2018

   Každý rok organizujeme sběr papíru, kterým mohou žáci přispívat finančně do svého třídního fondu. Sběr pravidelně opakovaně ve školním roce, termíny jsou zveřejňovány v aktualitách na webu a na facebooku školy. Způsob výběru papíru se v letošním školním roce (2017-2018) oproti předchozím mění. Vybírat se bude vždy ve třech dnech, kdy bude ke škole přistaven kontejner. Předem zvážené balíky se sběrem tak budou žáci a jejich rodiče házet přímo do něj. Lísteček se jménem, datem a váhou odevzdaného sběru pak předají třídnímu učiteli.

  • Edison 01. 10. 2018

   Projekt Edison je již několik let úžasným rozšířením výuky anglického jazyka na naší škole. Každý rok strávíme týden se studenty z různých koutů světa (Gruzie, Brazílie, Kyrgyzstán, Čína, …) Dozvídáme se zajímavosti o jejich zemích a kultuře. Celý týden komunikujeme anglicky a na oplátku seznamujeme studenty s Českou republikou, našimi zvyky, Libercem a jeho okolím.

  • Halloween 31. 10. 2018

   Kultura anglicky mluvících zemí je nedílnou součástí výuky jazyka. Proto pravidelně zařazujeme tematické hodiny, kdy se seznamujeme s tradičními svátky a oslavami anglicky mluvících zemí jako jsou například Halloween, St. Patrick's Day apod.

  • Den svatého Martina 09. 11. 2018

   Oslava svátku sv. Martina s lampionovým průvodem. V čase listopadových tmavých dnů se společně s dětmi a rodiči vydáme za běloušem sv. Martina, zastavíme se a prožijeme podvečer ve světle lampionů slazený Martinovými zlaťáky.

  • Vánoční dílny 01. 12. 2018

   Tradiční akce naší školy spojená nejen s výtvarným tvořením, ale především vánočním duchem a společným setkáním žáků, přátel školy a pedagogickým sborem. Děti si na dílničkách osvojí netradiční výtvarné techniky a odnesou si domu vlastní výrobky a rodiče mohou v předvánočním shonu zpomalit a příjemně si popovídat u kávy nebo čaje.

  • Mikuláš 05. 12. 2018

   I do naší školy chodí Mikuláš. Vždy v doprovodu skupiny čertů a andělů. Posuzuje dobré skutky i prohřešky každého žáka, ale do pekla ještě nikdy nikoho neposlal. Naopak, vždy má pro každého připravenou drobnost pro radost, nebo na oslazení dne.

  • Vánoční zpívání 20. 12. 2018

   V předvánočním čase se každoročně sejdeme, společně se zastavíme a připomeneme si vánoční příběh. Zpěvem i vyprávění se naladíme na poklidnou atmostéru vánoc, bez stresu a napětí, za světla svíček v kruhu blízkých, pro nás, dětí, rodičů a zaměstnanců naší školy.

  • Lyžařský kurz 04. 02. 2019

   Sportovní akce zaměřená na osvojení znalostí a dovedností v lyžařských disciplínách, které jsou s našimi horami spojeny od svého počátku. Žáci 4. – 6. ročníku se zdokonalují ve sjezdovém lyžování, popř. snowboardingu. Při realizaci sjezdového kurzu spolupracujeme s firmou Sportkids. Sedmý a osmý ročník formou pobytového kurzu prohlubuje lyžařské dovednosti v lyžování běžeckém a spojuje je se základy pohybu v zimním horském prostředí. Akce nejsou orientovány výkonnostně, ale prožitkově. Jejich cílem je seznámit a motivovat žáky ke kladnému vztahu k tradičním sportovním disciplínám a poznání rodného regionu.

  • Masopust 01. 03. 2019

   Tradice pojatá lehce netradičním způsobem je zahájena nástupem tříd v maskách. Pod korouhví své třídy se vydává celá škola na pochod Harcovem, během něhož se konají různá zastavení jako svatba, tanec s medvědem nebo dražba kobyly. Po návratu ke škole se děti občerstvují v Lenoráji, kde přímo na stromech vyrostly párky, bonbóny a lízátka a jiné pochutiny pro mlsné jazýčky našich-vašich dětí. Celá veselice je zakončena diskotékou s tanečními hrátkami pod hlavičkou parlamenťáků.

  • Velikonoční dílny 13. 04. 2019

   Jarní rukodělná dílna pro děti i rodiče plná nejen tradičních lidových zvyklostí jako je pletení pomlázky či malování kraslic, ale i dalších méně tradičních výtvarných technik. Každý návštěvník se sám rozhodne, kterou dílničku navštíví a jaké výrobky si s sebou odnese.

  • Dračí stezka 27. 04. 2019

   Turistická akce určená pro všechny děti, rodiče i učitele a jejich příbuzné či známé, kteří mají rádi procházky přírodou a otevřenou mysl pro fantazii. Cestou lesem za ukrytými dračími vajíčky, plní děti úkoly a rodiče mají možnost si s učiteli i mezi sebou neformálně popovídat. Po návratu ke škole se mohou všichni občerstvit u táboráku a pak postupně vyráží na obchůzku dračích slují v lesíku u kostela, kde na děti i rodiče čeká dračí stráž se svými svěřenci. Akce je vzájemnou spoluprací SRPDŠ a parlamenťáků.

  • Sportovní den 31. 05. 2019

   Kdo by si nepřál zúčastnit se alespoň jednou v životě olympijských her? Našim žákům se to poštěstí každý rok na den dětí. V příjemném prostředí liberecké přehrady, pod vlajkou olympijských her a různých světových zemí a ve smyslu fair play poměří své síly, schopnosti a vědomosti v několika disciplínách. Odměnu si bez ohledu na konečné umístění odnese každý účastník, protože není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.